Home > Products catalogue >Packaging

  Проводимо оцінку:
 • Відповідності матеріалів вимогам діючого законодавства України, ЕС, тощо;
 • Відповідності матеріалів вимогам ІСН, ЕМА (CHMP), APIC, PIC`s, ДФУ, ЕР, USP, тощо;
 • Коректності наданої документації відносно заявленої процедури;
 • Комплектності адміністративної та регуляторної документації за кількісним та якісним складом (відповідність завірення, форми документів, дозволи на використання);
 • Комплектність за кількісним та якісним складом технічної та технологічної документації (відповідність вимогам до ASMF, CTD, особливості використання СЕР (EDQM) , ін.).

 Підписуємо договір з ДП ДЕЦ МОЗ України (за Дорученням).
 Оформляємо та подаємо Заяву про державну реєстрацію, перереєстрацію, внесення змін до реєстраційних матеріалів на лікарський засіб, до «Центру адміністративних послуг «Єдине вікно» МОЗ України.
 Формуємо реєстраційну форму з додатками та матеріали реєстраційного досьє згідно наказу МОЗ України 26.08.2005 № 426 (у редакції наказу МОЗ України 23.07.2015 № 460) або Наказу МОЗ №1245, або Наказу МОЗ №1391, та подаємо їх до Сервісного центру ДЕЦ для проходження спеціалізованої експертизи.
 Контролюємо реєстраційний процес, співпрацюємо з державними органами, надаємо, підписуємо або завіряємо необхідні відповіді, пояснення та додаткові матеріали на запитання державних експертів, регуляторів або офіційних осіб.
 За дорученням замовника отримуємо рахунки на оплату державного збору та проведення експертних робіт; проводимо їх оплату (за згодою), отримуємо Акти виконаних робіт.

   Технічна підтримка проектів замовників включає надання:
 • юридичних, регуляторних, технічних і технологічних документів;
 • результатів лабораторних перевірок;
 • інформації, щодо методів контролю, специфікації, якості продукту, особливостей застосування, тощо.
 Обсяг технічної підтримки визначається умовами письмових або усних домовленостей, метою приведення проекту замовника у відповідність до особливостей законодавства та нормативними вимогами.
 Технічний супровід являє собою комплекс дій (послуг) націлених на допомогу замовнику (клієнту) у впровадженні у виробництво продуктів, зареєстрованих ТОВ ТК «Аврора». А саме:
 • Встановлення якості продукту, включаючи повний комплекс технічної підтримки;
 • Допомога у розробці готової лікарської форми та реєстраційного досьє для неї;
 • Допомога у державної реєстрації нового лікарського засобу;
 • Допомога у внесенні змін у досьє на готовий лікарський засіб (внесення альтернативного виробника АФІ, тощо).

 Відповідно до наказу №237 Міністерства Охорони Здоров’я «Порядок ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів».

 Відповідно до 27.12.2012 № 1130 Про затвердження Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики.

 Відповідно до Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика та Збірки процедур Європейського Співтовариства по проведенню інспектування та обміну інформацією» (EMA/572454/2014 Rev 17, 3 October 2014).

 Відповідно до вимог наказу МОЗ №1114 про затвердження Гігієнічних вимог до дієтичних добавок.